„Informovaný pacient – základ úspěšné léčby“

Tímto heslem se řídí vydavatelská činnost společnosti MediMedia Information, spol. s r.o., na jejíž webových stránkách Vás vítáme.

Vzdělávání pacientů je naší hlavní vydavatelskou aktivitou. Věříme, že naše tištěné materiály splňují nejvyšší nároky našich klientů – lékařů a lékárníků, kteří je používají ve své praxi, a především pacientů, pro něž jsou informace určeny.

Vycházíme ze skutečnosti, že při předání ústní informace lékařem je procento zapamatovaných faktů až překvapivě nízké a to vlivem stresu, věku pacienta či úzkosti. 40-80% sdělení je okamžitě zapomenuto a téměř polovinu informací si pacient zapamatuje chybně*. Mezi hlavní pilíře, na nichž z těchto důvodů svou práci stavíme, patří stručnost, názornost, objektivita a odborná garance.

Za dobu naší přítomnosti na trhu si největší oblibu i rozšíření získala edice rádce pacienta & rádce pro zdraví. Detaily o této řadě i dalších produktech najdete v sekci Edukace pacientů.

*Patients Memory for medical information, Roy P.C. Kessels, PhD, Journal of the Royal Society of Medicine, 96/2003.

Objektivita – Stručnost – Názornost - Odborná garance - rádce pacienta & rádce pro zdraví