Srdeční katetrizace


plakát A1

Odborná spolupráce:prim. MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.
Ediční zpracování:MediMedia Information, spol. s r.o.
Vydáno v roce:2000
Sponzorující firma:Apotex (ČR), spol. s r.o.
Kontaktní údaje:Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1
 Tel.: 234 705 700
Možnost objednání:bohužel, materiál již není k dispozici