Poruchy plodnosti


brožura 24 stran

Odborná spolupráce:doc. MUDr. Jiří Dostál, PhD.
Ediční zpracování:MediMedia Information, spol. s r.o.
Vydáno v roce:2008
Sponzorující firma:Merck Pharma k.s.
Kontaktní údaje:Zděbradská 72, 251 01 Říčany – Jažlovice
 Tel.: 323 619 211
Možnost objednání:obracejte se na reprezentanty sponzorující firmy