Alzheimerova choroba a jiné demence aneb co v učebnicích 20. století nebylo


odborná brožura pro neurology a psychiatry

Odborná spolupráce:As. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
 Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Ediční zpracování:MediMedia Information, spol. s r.o.
Vydáno v roce:2007
Sponzorující firma:Novartis s.r.o., Pharma
Kontaktní údaje:Nagano III, U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3
 Tel.: 225 775 111
Možnost objednání:obracejte se na reprezentanty sponzorující firmy