Zažívací obtíže u diabetiků


rádce pacienta

Odborná spolupráce:prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.
 doc. MUDr. Radan Keil
Ediční zpracování:MediMedia Information, spol. s r.o.
Vydáno v roce:2005
Sponzorující firma:Abbott Laboratories, s.r.o.
Kontaktní údaje:Evropská 2590/33d, 160 00 Praha 6
 Tel.: 267 292 111
Možnost objednání:obracejte se na reprezentanty sponzorující firmy