Mám zájem o materiál ZRALOST 5

Jméno, Příjmení, Titul 
Odbornost 
Ulice, č.p. 
Místo 
PSČ 
Telefon 
Email 
    

Souhlasím s tím, aby výše uvedená adresa a další osobní údaje vztahující se k mé osobě jako subjektu údajů byly zařazeny do databáze správce těchto údajů, společnosti MediMedia Information, spol. s r.o., IČ: 60471352, a to za účelem nabízení služeb, poskytování informací, příp. bezplatného zasílání edukačních materiálů tohoto správce. Dále aby tyto údaje byly poskytnuty společnosti Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o., IČ: 27871533, a to za účelem distribuce edukačních materiálů. Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že mám právo tento souhlas kdykoliv písemně odvolat. Prohlašuji, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a přesné.